Research on Gastrointestinal Toxicity Evaluation of Dichroa Alkali Salt in Zebrafish
LI Sidi, YE Zuguang, ZENG Xingyao, ZHOU Minggao, TAN Xiaowen, FAN Taiping, TAN Xinxin, SHENG Yihua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (5): 56 -63 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.05.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ