Global Polynomial Stabilization of Proportional Delayed Neural Networks
WANG Yu, ZHANG Shiru, ZHANG Yuji, ZHOU Liqun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (3): 15 -25 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.03.003

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ