Research Progress of Inorganic Nonmetallic Coatings on Rechargeable Aqueous Zinc Ion Batteries
JIN Boxuan, MA Kaixuan, ZHANG Yu, ZHANG Ruochen, WANG Ling, HE Zhangxing
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (4): 66 -74 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.04.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ