Quantity Prediction of Distribution Network FaultsBased on Big Meteorological Data
HE Dian,TAN Dudu,HE Hailing,ZOU Sheng,ZHONG Jiacheng,WANG Tingting
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (1): 53 -56 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.01.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ