Separation and Preparation of a C15 Triolefinic Urushiol from Raw Lacquer
HE Qian,ZHENG Jie,TIAN Yungang,LIU Yihan,WANG Jianxia,WEI Hua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (5): 42 -44 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.05.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ