Screening and Phylogenetic Analysis of Antibiotic-Producing Halophilic and Halotolerant Bacteria from the Dehang Canyon in Hunan China
LI Hong-Jun, XIAO Jian-Qing, CHENG Jin-Lian, LIU He, ZHONG Xiao-Juan, YI Min, HE Jian-Wu, LIU Zhu-Xiang, CHEN Yi-Guang
journal6 . 2014, (6): 73 -77 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.06.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ