Synthesis and Conformation of  Maleopimaric Acid Diimide
WANG Heng-Shan, LI Jian-Fei, QIN Jian-Mei, ZHU Yong-Tao, YE Man-Yi, LI Ya-Jun, YAO Gui-Yang
journal6 . 2014, (1): 63 -67 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.01.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ