Psychological Obstacle of in Teaching of Paddling Dragon Boat
LIU Shao-Ying, HUANG Wen-Hui, TIAN Zu-Guo, XU Jian-Bo
journal6 . 2000, (4): 84 -85 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ