Leaf Anatomy of Scindapsus Aureus Growing Under Illumination Treatment
GUI Ke-Yin, LI Yan-Lin, TANG Qian-Rui, YIN Heng, CHEN Li, HE Su-Hua
journal6 . 2007, (5): 95 -98 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ