Studies on Five Anthropological Traits of Miao Nationality in Hunan
LIU Jian-Guo, HUANG Fei-Feng
journal6 . 2011, (5): 87 -90 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ