Investigation and Research on Wild Edible Plant Resources in the Mountaintop Platform of Zhangjiajie Tianmenshan National Forest Park,Hunan Province
LI Yuxuan, JIN Jia, HU Jian, CHEN Gongxi, XIANG Xiaomei
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2023, (3): 46 -53 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2023.03.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ