HPLC Determination of Ursolic Acid and Oleanolic Acid in Paulownia Leaves from Xiangxi
XU Yuhui, ZHOU Jiani, QIN Aitao, HAN Xiangyun, YANG Dequan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 92 -96 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ