Topological States of Two-Dimensional Honeycomb Elastic Materials
LI Yinming, KONG Peng, BI Rengui, HE Zhaojian, DENG Ke
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 47 -50 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ