Significance Analysis of the Influencing Parameters of Maximum Leachate Depth in Landfill Drainage Layer
LIU Jinlong, QIN Weixing, XU Ruilin, HU Huiren, LIU Zechen, DENG Chuanxiong
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (3): 66 -71 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.03.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ