Analytical Solution of Matric Suction for Advanced-Peak Pattern Rainfall Infiltration into a Two-Layered Foundation
XU Ruilin, QIN Weixing, HE Yong, HU Huiren, YANG Le, WANG Cong, XIONG Xuanyu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (3): 57 -65 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.03.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ