Relaxed Total Lagrange Duality and Optimality Conditions for the Convex Infinite Programming
ZHENG Qinghui, HU Xingxing, WANG Xianyun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (3): 26 -31 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.03.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ