Superconducting Magnetic Energy Storage Used for Grid Stability in Xiangxi
YANG Yang, CHEN Guangsi, LI Linfeng, WANG Chaoming, LI Xinran, CHEN Changqing, LU Chunjing
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (5): 50 -55 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.06.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ