Influence of the Middle Wall on the Mechanical Characteristics of Frame Bridges
WANG Jianxing, LI Zhuoyu, SUN Xueqian, SHI Qingyun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (1): 54 -60 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.01.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ