Influence of Highway Traffic on Tourism Development of  in Zhangjiajie City
CHEN Ming, HE Yun, YANYuting, SHENG Yang, LI Ruihua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (3): 50 -52 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ