Characteristics and Influencing Factors of Farmland Abandonment in Hekou Township
ZHOU Shengfang, ZHUANG Dachun, LI Yuefeng, XIE Wenhai, LONG Yuqiong, TANG Yuting, ZOU Yuyang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (4): 80 -84 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.04.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ