Analysis on Volatile Components in Roots of Cyclocodon lancifolius (Roxburgh) Kurz by GC-MS Combined with Retention Index
WANG Jianxia, LIU Yihan, TIAN Yungang, GUO Hongwei, LI Ming, BI Shaowen, WEI Hua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (4): 62 -67 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.04.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ