Polarization and Core-Dominance Parameter for Blazars
OUYANG Zhihao, FENG Huanjian, ZHENG Yini, ZHOU Zeping, XU Peishan, HE Sile,LI Yuntian, LUO Gaoyong, TUO Manxian, YANG Jianghe, FAN Junhui
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (4): 54 -61 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.04.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ