Effect of Glucose on Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 Lithium-Rich Manganese Cathode Materials
WANG Lei,XIANG Yanhong,LIAO Qijun,TIAN Lin,WU Xianwen,WU Xianming,XIONG Lizhi,HE Zeqiang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (3): 47 -52 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.03.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ