Synthesis of CoMoO4 and Its Application in Sodium/Lithium Ion Battery
CHEN Meiyan,YANG Qing,WU Xianwen,ZOU Li,YAO Zhengxi,LI Fangning
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (1): 72 -77 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.01.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ