Two New Species of Sinocyclocheilus from Guangxi,China
WU Zhiluan,LI Chunqing,LAN Chun,LI Weixian
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (3): 55 -59 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.03.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ