Electrochemical Reduction of Benzaldehyde to Phenylmethanol in Ionic Liquid BMIMBF 4
FENG Qiuju,LI Feng,XIAO Yonglai,LIU Renbo,CAO Ming,TIAN Jun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (2): 47 -50 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.02.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ