Identity-Authentication of the LAN Communication Based on Quantum Contact Transmission
LI Zhi-Wei, ZHOU Xiao-Qing, HU Xiao-Huan, ZHU Yu-Wei
journal6 . 2016, (1): 43 -48 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.01.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ