Comprehensive Evaluation on Sustainable Utilization of Land Resources in Zhangjiajie
ZOU Fu, YAN Xin-Guo, LIU Shang, CHEN Ya-Ling
journal6 . 2015, (4): 64 -70 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.04.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ