Electric Field Distribution of New One Dimensional Linear Function Photonic Crystals
ZHANG Si-Qi, BA Nuo, WU Xiang-Yao, LIU Xiao-Jing, WANG Jing, LI Hong, GUO Yi-Qing
journal6 . 2013, (2): 50 -55 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ