Allergy of Huwen Analgesic Peptide (HWAP-1)
LIANG Hai-Ying, ZHANG Xiao-Yuan, LIANG Song-Ping
journal6 . 2002, (2): 12 -14 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ