Discrete Hole Wave Board Film Cooling Technology
LI Feng, HE Yong-Jie, ZHOU Yan-Ping, SUN Bai-Gang, AI Li-Qin, ZHANG Qing-Fan, HE Jia-De, WANG Ming-Sheng
journal6 . 2004, (2): 35 -38 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ