The Relationship of Viscosity and Temperature of Tween 80 Measured by Rotational Method
XIE Hong-Lu, ZHANG Qiang, ZHANG Zhi-Cai, GONG Shu-Sheng, WU Ju, WANG Jun
journal6 . 2003, (4): 56 -57 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ