The Study on the Culture of Tulipa gesneriana in Xiangxi Area
HUANG Heng-Yu, LI Li, LIU Guo-Chen, YANG Sheng-Hui
journal6 . 2000, (1): 86 -88 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ