Determination of Sesamin in Compound Tongye Burn Oil by HPLC
QIN Aitao, YANG Dequan, HAN Xiangyun, XU Yuhui
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (5): 47 -51 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.05.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ