Investigation and Exploitation of Edible Medicinal Plant Resources in Xiangxi region, China
CHEN Jiabei, WANG Lu, LIU Jinyuan, DENG Shanshan, HU Die, CHEN Gongxi
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (1): 66 -77 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.01.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ