Active Earth Pressure Calculation of Retaining Wall with Hoek-Brown Criterion
SUN Wangcheng, ZHANG Daobing, JIANG Jin, YU Biao, YIN Huadong
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (1): 61 -65 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.01.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ