Content Measurement of Oleanolic Acid in Akebia Trifoliata Pericarp by Ultraviolet-Visible Spectrophotometry
FU Zhirong,LI Xuefeng,ZHANG Xiaoxu,OUYANG Yuzhu,WU Mengyuan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (1): 64 -68 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.01.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ