Separation Technology of Oleanolic Acid in Akebia Trifoliata Peel by Macroporous Resin
ZHANG Xiaoxu,OUYANG Yuzhu,NIE Pengcheng,TANG Ningmei
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (6): 56 -61 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.06.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ